ကိုကိုးကျွန်းမှာ (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးလင်း​ရေးအတွက် ​ဆောင်ရွက်နေ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ရန်ကုန်တိုင်း​ဒေသကြီး၊ကိုကိုးကျွန်းမြို. (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးလင်း​ရေးအတွက် ​ဆောင်ရွက် နေ

ရန်ကုန်တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ.ဘတ်ဂျတ်ရန်ပုံ​ငွေ ဖြင်.ဆောင်ရွက်​သော ရန်ကုန်တိုင်း​ဒေသကြီး၊ကိုကိုးကျွန်းမြို. (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီးလင်း​ရေးအတွက် ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား​ပေး​ရေး​ကော်ပို​ရေးရှင်းမှ အချိန်နှင်.တစ်​ပြေးညီ ကြိုးပမ်း​ဆောင်ရွက်​နေပါတယ်။

 

Credit – ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား​ပေး​ရေး​

ကော်ပို​ရေးရှင်း


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •