စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား ‌စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ငယ်များဖြင့် ရှောင်တခင် စစ်ဆေးမည်

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား ‌စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ငယ်များဖြင့် ရှောင်တခင် စစ်ဆေးမည်

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါအဖြစ် ထုတ်ပြန်ထားသော Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ရောဂါအား ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်၊ အကြံပြုချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ၊ မရှိကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့်
ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့များသည် သက်ဆိုင်ရာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကို ၂၀-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကို ဖွင့်လှစ် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်၊ အကြံပြုချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးခဲ့ရာ စစ်ဆေးရန် ကျန်ရှိသည့် အလုပ်ဌာနများအနေဖြင့်လည်း လုပ်သားလူအင်အား နည်းပါးသည့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားတစ်ပိုင်တစ်နိုင်လုပ်ငန်းများ နှင့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများဖြစ်၍ ကျန်ရှိသည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန များအား နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် မြို့နယ်အဆင့်ဖွဲ့စည်းထားသော Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်ခံဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများပါဝင်သည့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ငယ်များဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့ မှစ၍ ဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ရန်အတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်၊ အကြံပြုချက်များနှင့်အညီ စဉ်ဆက်မပြတ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပြီး လိုက်နာမှု ရှိ၊ မရှိကို နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် မြို့နယ်အဆင့်ဖွဲ့စည်းထားသော Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး ဌာန၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်ခံဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများပါဝင်သည့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ငယ်များဖြင့် ရှောင်တခင်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •