ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်း (၃၈)မျိုးစာရင်း မူးယစ်​ဆေးဝါး တားဆီးကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်း (၃၈)မျိုးအား အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဖော်ပြ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အရ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဓာတုပစ္စည်း စုစုပေါင်း (၃၈)မျိုး ရှိကြောင်း မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။

(၁) Acetic anhydride အက်စစ်တစ်အင်ဟိုက်ဒရိုက်

(၂) N – acetylanthranilic အင်-အက်စီတိုင်းလ်
acid အင်သရာနီလစ်အက်စစ်

(၃) Ephedrine အက်ဖီဒရင်း

(၄) Ergometrine အာဂိုမက်ထရင်း

( ၅ ) Ergotamine အာဂိုတမင်း

( ၆ ) Isosafrole အိုင်ဆိုဆာဖရိုးလ်

( ၇ ) Lysergic acid လိုက်ဆာဂျစ်အက်စစ်

( ၈ ) 3,4-methylenedioxyphenyl ၃-၄- မီသိုင်းလ်လင်ဒိုင် -2-propanone အောက်ဆီ ဖီနိုင်းလ်- ၂- ပရိုပန်နုန်း

( ၉ ) Norephedrine နော်အက်ဖီဒရင်း

(၁၀) 1-phenyl-2-propanone ၁-ဖီနိုင်းလ်-၂-ပရိုပန်နုန်း

(၁၁) Piperonal ပိုင်ပါရိုနယ်လ်

(၁၂ ) Potassium permanganate ပိုတက်စီယမ်ပါမင်းဂနိတ်

(၁၃) Pseudoephedrine ဆူဒိုအက်ဖီဒရင်း

(၁၄) Safrole ဆာဖရိုးလ်

(၁၅) Safrole rich oil ဆာဖရိုးကြွယ်ဝသောအဆီ

(၁၆) 4-anilino-N- ၄-အနီလီနို-အင် phenethylpiperidine ဖီနိုင်ပိုင်ပါရီဒင်း (ANPP) (အေအင်ပီပီ)

(၁၇) N-phenethyl-4-piperidine အင်-ဖီနိုင်သိုင်းလ်-၄- (NPP) ပိုက်ပါရီဒင်း(အင်ပီပီ)

(၁၈) Methylamine/ Methylamine မီသိုင်လမင်း/ မီသိုင်လမင်း Hydrochloride ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်

(၁၉) Ammonium Chloride အမိုနီယမ်ကလိုရိုက်

(၂၀) Sodium Acetate ဆိုဒီယမ် အစီတိတ်

(၂၁) Lead Acetate လိဒ် အစီတိတ်

(၂၂) Tartaric Acid တာတာရစ်အက်ဆစ်

(၂၃) Sodium Cyanide ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်

(၂၄) Ammonium Nitrate အမိုနီယမ်နိုက်ထရိတ်

(၂၅) “3,4-MDP-2-P methyl ၃,၄-အမ်ဒီပီ-၂-ပီ- glycidate” (“PMK glycidate”) မီသိုင်းဂလိုက်စီဒိတ်
(all stereoisomers) (ပီအမ်ကေ ဂလိုက်စီဒိတ် )

(၂၆) “3,4-MDP-2-P methyl ၃,၄-အမ်ဒီပီ-၂-ပီ-မီသိုင်း glycidic acid” ဂလိုက်စီဒစ် (“PMK glycidic acid”) အက်စစ်(ပီအမ်ကေ (all stereoisomers) ဂလိုက်စီဒစ်အက်စစ်)

(၂၇) alpha-phenylacetoacetamide အယ်ဖာ-ဖီနိုင်း
(APAA) အက်စီတိုအက်စီတမိုက် (including its optical isomers) (အပေီအအေ)

(၂၈) Acetone အက်စီတုန်း

(၂၉) Anthranilic acid အင်သရာနီလစ်အက်စစ်

(၃၀) Ethyl ether (or) Diethyl ether အီသိုင်းလ်အီသာ သို့မဟုတ် ဒိုင်အီသိုင်းလ်အီသာ

(၃၁) Hydrochloric acid ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်စစ်

(၃၂) Methyl ethyl ketone မီသိုင်းလ်အီသိုင်းလ်ကီတုံး

(၃၃) Phenylacetic acid ဖီနိုင်းလ်အက်စစ်တစ်အက်စစ်

(၃၄) Piperidine ပိုင်ပါရီဒင်း

(၃၅) Sulphuric acid ဆာလ်ဖြူရစ်အက်စစ်

(၃၆) Toluene တော်လူအင်း

(၃၇) Caffeine ကေဖင်း

(၃၈) Thionyl Chloride သိုင်အိုနိုင်းလ် ကလိုရိုက်


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •