ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က COVID-19 ရောဂါ ပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရေးအတွက် ပြည်သူများသို့ တင်ပြသည့် မိန့်ခွန်း (Video)

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က COVID-19 ရောဂါ ပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရေးအတွက်ပြည်သူများသို့ တင်ပြသည့် မိန့်ခွန်း

 
 


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •