နော်အုန်းလှ ကို UNDP မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာအတွက် ယှဥ်ပြိုင်ရန် တာဝန်ပေးအပ်

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

နော်အုန်းလှ ကို ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ

ဒီမိုကရေစီ ပါတီ (UNDP)မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာအတွက်ဝင်

ရောက်ယှဥ်ပြိုင်ရန် တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •