ပုဒ်မ(၄၂၄)နှင့် ပုဒ်မ(၆၁)(က)(ခ) တို့၏ သံတူကြောင်းကွဲ ရည်ညွှန်းချက်များ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ပုဒ်မ(၄၂၄)နှင့် ပုဒ်မ(၆၁)(က)(ခ) တို့၏ သံတူကြောင်းကွဲ ရည်ညွှန်းချက်များ –

ယခုအခါမှာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ပုံမှန်ကျင်းပခြင်း၊နောက်ဆုတ်ကျင်းပခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြေအနေများကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များစွာမှ ဥပဒေအချို့အား ကိုးကားရေးနေ၊ ပြောနေကြသည်ကို media များမှာ ဖတ်နေရ၊ နားထောင်နေရပါတယ်၊
အားလုံးသည် အမြင်ရူထောင့် စုံလင်လှပါတယ်၊ သိမှတ်စရာများစွာကိုလည်း မှတ်သားလေ့လာရပါတယ်၊
လေးစား အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ၏ အနှစ်သာရနှင့်အတူ အခြေခံ ရည်ညွှန်းချက်များအား အခန်း(၁) နိုင်ငံတော်၏ အခြေခံမူများ၌အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်၊
မိမိတို့နိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်ရေးရပြီးသည်မှ ယခုခေတ်ကာလအထိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သုံးခုနဲ့ ရပ်တည်လာခဲ့ရပါတယ်၊
ပထမက (၁၉၄၇) ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံလို့ အမည်နာမသတ်မှတ်ခဲ့ကာအခန်း(၁) နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံလို့အစပျိုးသတ်မှတ်ခဲ့ကာ အခန်း(၁၄) ခန်းရှိပါတယ်၊
ဒုတိယက ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၁၉၇၄ -ခုနှစ်)ရယ်လို့အမည်တပ်ခဲ့ကာ အခန်း(၁) နိုင်ငံတော်နဲ့ အခန်း(၂) အခြေခံမူများဆိုပြီး အခန်း(၁၆) ခန်းသတ်မှတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်၊
ယခုတည်ဆဲကတော့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)ခုနှစ် ဆိုပြီးဖွင့်ဆိုကာ အခန်း(၁) နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများလို့ အစပြုကာ အခန်း(၁၅) ခန်းဖြင့် ပြဌာန်းထားပါတယ်။

ဖွဲ့စည်းပုံတို့၏ အခန်း(၁) အခြေခံမူများဆိုသည်က ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးအတွက် အခြေပြုရမည့် မူရင်း အနှစ်သာရ ဖွင့်ဆိုမူများဖြစ်ပါတယ်။

လက်ရှိတည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံ အခန်း(၁)မှ –
ပုဒ်မ(၇) နိုင်ငံတော်သည်စစ်မှန်၍စည်းကမ်းပြည့်ဝသောပါတီစုံစနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်။
ပုဒ်မ(၃၉) နိုင်ငံတော်သည်စစ်မှန်၍စည်းကမ်းပြည့်ဝသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်လိုအပ်သည့်ဥပဒေ ပြဌာန်းဆောင်ရွက်ရမည်။
ပုဒ်မ(၄) နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာသည်နိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီးနိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံး၌တည်သည်။
ပုဒ်မ(၃၈)(က) နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့် နှင့်
ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

အထက်ပါအခြေခံမူများ၏ ရည်ညွှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ပေါ်လာစေရန်
အခန်း(၉) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း နှင့်
အခန်း(၁၀)နိုင်ငံရေးပါတီများ၊မှာ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မများဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို
နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ ပုဒ်မ(၃၉၈) အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ရွေးကောက်ပွဲများနှင့်သက်ဆိုင်သမျှကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပါရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ တာဝန်များကိုလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း(၉) မှာ ပုဒ်မ(၃၉၉) မှာ ပုဒ်မခွဲ(၈) ခုဖြင့် ပြဌာန်းပေးထားပါတယ်။

ပုဒ်မ(၉၇)(က) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည်ဥပဒေတစ်ရပ်ပြဌာန်းသည့်အခါ –
(က) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်အား ယင်းဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းဥပဒေ၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထုတ်ပြန်ခွင့်ကိုအပ်နှင်းနိုင်သည်။

ဤ ဖွင့်ဆိုချက်များအရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် သက်ဆိုင်မူများကို
မြေပြင်အခြေအနေ လိုအပ်ချက်အရ နည်းဥပဒေ၊စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း၊အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်၊

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဌတို့၏တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်ရပ်စဲခြင်း –
ပုဒ်မ(၁၁၃) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဌတို့သည် လွှတ်တော်သက်တမ်း
“ပထမအစည်းအဝေးစတင်မကျင်းပမီ အချိန်အထိ ” ဥက္ကဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဌတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမည်၊
အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ပုဒ်မ(၁၄၅)။
တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ပုဒ်မ (၁၆၅)။
စသည်ဖြင့် ပုဒ်မ(၁၁၃) ပါပြဌာန်းချက်များအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်သက်တမ်း –
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏သက်တမ်း –
ပုဒ်မ(၁၁၉) ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ သက်တမ်းသည် ယင်းလွတ်တော်၏ “ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပ” သည့်နေ့ရက်မှ”စ၍” ငါးနှစ်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားလွတ်တော်တွင် ပုဒ်မ(၁၅၁)၊
တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ပုဒ်မ(၁၆၈)၊
တို့၌လည်း ပုဒ်မ(၁၁၉) ပါပြဌာန်းချက်အတိုင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။

ပုဒ်မ(၁၂၃) ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ သက်တမ်းတစ်ရပ်စတင်သောပထမအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲစတင်ကျင်းပသည့်နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၉၀) အတွင်းကျင်းပရမည်။
ပုဒ်မ(၁၅၄) (က) အမျိုးသားလွတ်တော်သက်တမ်းစတင်သည့်နေ့ရက်သည် ပြည်သဲူလွှတ်တော်သက်တမ်းစတင်သည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည်၊
(ခ) အမျိုးသားလွတ်တော်၏ ပထမအကြိမ်
ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ယင်းလွှတ်တော်၏သက်တမ်းစတင်သည့်နေ့မှ ခုနစ်ရက် အတွင်းကျင်းပရမည်။
ပုဒ်မ(၇၈) ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်၏ ပထမအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ပြည်သူ့လွတ်တော်၏ ပထမအစည်းအဝေးစတင်သည့်နေ့မှ (၁၅) ရက်အတွင်းကျင်းပရမည်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးများကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ကခေါ်ယူကျင်းပရမည်။

စာရေးသူမှအထက်ပါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ ရေးသားတင်ပြရခြင်းမှာ အကယ်၍ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ပုံမှန်ကျင်းပနိုင်မူမရှိခဲ့ပါက လွတ်တော်များ၏ အနေအထားနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညီသော လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆိုသည်ကို မိမိတို့ ပြည်သူအားလုံးမှ သိသာ ကြပါစေရန်ရေးသားတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်များဖြင့် သို့လော – သို့လော မဖြစ်ကြပါစေရန်အတွက်လည်းတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ယခုအချိန်တွင် တစ်ချို့သော ဆောင်းပါးရှင်နှင့် သတင်း media တစ်ချို့မှ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုတ်ခဲပါက ပုဒ်မ(၄၂၄) ပြဌာန်းချက်ရှိထားသည့်အတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုပါဟုလည်းရေးသား ပြောဆိုနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊
တစိတ်တစ်ပိုင်း ကိုင်စွဲမူကို အကျိုးရှိစေသော်လည်း ထိုပုဒ်မ(၄၂၄) သည် အစိုးရတစ်ရပ်လုံးအတွက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုပ်ကိုင်လို့ရသည့် ဥပဒေပြဌာန်းချက်မဟုတ်ပါ၊
ထိုပုဒ်မသည် အခန်း(၁၁) အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်တွင်ပါဝင်သော ရည်ညွန်းချက်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအခန်း(၁၁) သည် နိုင်ငံတော်၏အခြေခံမူများမှ ပုဒ်(၄၀)(က)(ခ)(ဂ) ၏ရည်ညွှန်းချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်၊
ပုဒ်မ(၄၂၄) နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဒုတိယသမ္မတများသည်လည်းကောင်း၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဌ တို့သည်လည်းကောင်း၊ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သက်တမ်းကုန်ဆုံးစေကာမူ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်သမ္မတအသစ်နှင့်ဒုတိယသမ္မတအသစ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌအသစ်နှင့်အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဌအသစ်တို့ကိုလည်းကောင်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီးသည်အထိဆက်လက်တည်ရှိသည်။

ပုဒ်မ(၄၁၇) နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကို ဆူပူသောင်းကျန်းမူ၊ အကြမ်းဖက်မူနှင့် အဓမ္မနည်းများဖြင့် ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းသို့မဟုတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းကြောင့် ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲစေမည့်၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မူပြိုကွဲစေမည့် သို့မဟုတ် အချုပ်အခြာအာဏာလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးစေမည့် အရေးပေါ်အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လျှင် သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်ရန် လုံလောက်သောအကြောင်းတွေ့ရှိလျှင် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် ညှိနိူင်းပြီး ဥပဒေကဲ့အာဏာတည်သည့် အမိန်ဲ့ထုတ်ပြန်၍ အရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြေညာနိုင်သည်၊
ယင်းအမိန့်တွင်အရေးပေါ်အခြေအနေ အကျိုးသက်ရောက်သည့်နယ်မြေသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်သည် အမိန့်ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အထိဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရမည်။
၎င်းဥပဒေ၏သတ်မှတ်ချက်သည် –
ပုဒ္မ(၄၁၈/၄၁၉/၄၂၀/၄၂၁/၄၂၂/၄၂၃)
မှသည် နိုင်ငံတော်အာဏာကို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ ပြန်အပ်သည်အထိအကျုံးဝင်သော၊
သမ္မတနှင့်ဒုတိယသမ္မတများ၊
လွှတ်တော်ဥက္ကဌများ၏ on paper စံများအဖြစ် ဖွင့်ဆိုထားသည့် ပုဒ်မမှာ ပ်ုမ(၄၂၄) ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အခန်း(၁၁) ၏ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားချက်များအရ ပုဒ်မ(၄၂၄) ပါနိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဒုတိယသမ္မတများသည် ရွေးချယ်ခံအစိုးရတို့၏ အုပ်ချုပ်မူအာဏာကို သုံးစွဲနိုင်မူမရှိတော့ပါပဲ ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်မှ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီ ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် အစိုးရတစ်ရပ်လုံးသည်ဖျက်သိမ်းပြီး၊ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကသာ အာဏာသုံးရပ်ကိုကိုင်တွယ်ရပြီး၊
သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများက ပြရုပ်အနေ
ဖြင့်သာရပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ပုဒ်မ(၄၂၄)သည်အခန်း(၁၁)အတွက်
သာဖြစ်ပြီး၊
အခန်း(၁၁) ပါ အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဌာန်းချက် ပုဒ်မများဖြစ်သော ပုဒ်မ(၄၁၀) မှ ပုဒ်မ(၄၃၂) အထိ၏ ရည်ညွှန်းချက်ပုဒ်မများသည်ကား –
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏တာဝန်ဖြစ်သော၊
ပုဒ်မ(၃၉၉)(င) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊နယ်မြေလုံခြုံရေးအရသော်လည်းကောင်း လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသည့်
မဲဆန္ဒနယ်များ၏ ရွေးကောက်ပွဲများကိုရွေ့ဆိုင်းခြင်း။
နှင့်တကွ အခြားသော ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လည်းတိုက်ရိုက် အချိုးမကျပါ၊
ဥပဒေအရသက်ရောက် လွှမ်းမိုးမူလည်းမရှိပါ၊

သို့ပါသောကြောင့် –
ပုဒ်မ(၆၁)(က) နိုင်ငံတော်သမ္မတသို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတတို့၏ ရာထူးသက်တမ်းသည်
ငါးနှစ်ဖြစ်သည်၊
(ခ) ယင်းရာထူးသက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ နိုင်ငံတော်သမ္မအသစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပြီးသည့် အချိန်အထိ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများသည်
“မိမိတို့၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို” ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရမည်။
ထို့အတူ ပုဒ်မ(၂၃၅)(က) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးတို့၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် သာမန်အားဖြင်ဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ရာထူးသက်တမ်းအတိုင်းဖြစ်သည်။
အခြားအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များသည်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံ၌ထိုကဲ့ပင်ပြဌာန်းထားပါတယ်။

ပုဒ်မ(၂၃၂)(ဇ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတအားတာဝန်ခံရမည်။
ဤပြဌာန်းချက်ပါအတိုင်း အစိုးရအဖွဲဝင်များသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတအားတာဝန်ခံရမည် ဟူ၍အသီးသီးသော ပုဒ်မများဖြင့် ပြဌာန်းထားပါတယ်။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အနက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုရာတွင် အခြားဆက်စပ် အကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်း မစဉ်းစားပါဘဲ၊
ရေးထုံးသက်သက်ကိုသာ အဓိက အခြေခံရခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။

မိမိတို့ ပြည်သူများသည် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကိုဆူပူသောင်းကျန်းမူ၊ အကြမ်းဖက်မူနှင့် အဓမ္မနည်းများဖြင့် ရယူရန် လက်နက်အင်အားလည်းမရှိကြပါ၊
သုံးစွဲနိုင်လောက်သည့် ဓန အင်အားများသည်လည်းမရှိကြပေ၊
စဉ်းစားကြမှာလည်းမဟုတ်ကြပါ၊
ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပေးမည့် အသဲကြားက မဲတစ်ပြားသည်သာလျှင် အစွမ်းထက်သည့် အာဏာစက်များပင်ဖြစ်ပါတယ်၊

သို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကို ကြေညာသည့်နေ့ရက်တွင် ကျင်းပသည်ဖြစ်စေ၊
Covid -19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေအရ
နောက်ဆုတ်ရသည်ပဲဖြစ်စေ နှောင့်ယှက်သည့် ထင်ယောင်မှားစေနိုင်သော ပြောဆို ရေးသားမူမှန်သမျှအား မယုံကြည်ကြပါဘဲ ၊

မိမိတို့တိုင်းပြည်၏ ဒီမိုကရေစီ အောင်လံကို ဆက်ပြီးစိုက်ထူနိုင်ဖို့အတွက် Covid ကာကွယ်ရေးအတွက်ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကို လိုက်နာ နေထိုင်ကြကာ ပြည်သူ ပြည်သားများအားလုံး ခိုင်မြဲသော ယုံကြည်ချက်များကို ကိုင်စွဲထားကြ၍ ကိုယ် စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာစွာဖြင့် မိမိတို့၏ ဆန္ဒမဲများကို ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီး အဆင်သင့် စောင့်ကြိုကြပါစို့ ….
ဟုအားပေး နိူးဆော် ရေးသား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။

……….(၁၈. ၉.၂၀၂၀)……….

ကိုသိန်းဌေး ၈၈ (ပဲခူး)


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •