ပြည်ပနိုင်ငံများမှ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လျှင်၊ တရားမဝင် ဝင်ရောက်ကြောင်း သိလျက်နှင့် လက်ခံလျှင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူမည်

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ပြည်ပနိုင်ငံများမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မည်သူမဆို တရားမဝင် ဝင်ထွက်ပေါက်များမှ ဝင်ရောက်လျှင်၊ ယင်းသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်ကြောင်း သိလျက်နှင့် လက်သင့်ခံလျှင် သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်။

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

Ref: Myanmar Digital News


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •