ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက် (ရန်ကုန်) နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ပြတိုက် (နတ်မောက်)တို့ အားOnline က တစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက် (ရန်ကုန်)ကို Online က တစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုပါက အောက်ပါ လိပ်စာမှ တဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက် (ရန်ကုန်) နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ပြတိုက် (နတ်မောက်) အား COVID – 19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့် ခေတ္တပိတ်ထားပါသည်။ Online ပြပွဲအနေဖြင့်သာ ပြသမည်ဖြစ်သည့်အတွက်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက် (ရန်ကုန်) –
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက် (နတ်မောက်) –
တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •