မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာ တစ်လအတွင်း ​​မြွေကြီး (၉) ကောင်ဖမ်းမိ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

” မြွေချစ်သူများ ဆုံစည်းရာ (မရမ်းကုန်း) ”

တစ်လအတွင်း မြွေသတင်း 😀

– ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၇) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၁) ကောင်။
– ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၁၀) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၁) ကောင်။
– ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၈) ရပ်ကွက်၊ အသေး (၁) ကောင်။
– ၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၇) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၁) ကောင်။
– ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၆) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၁) ကောင်။
– ၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၇) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၂) ကောင်။
– ၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၅) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၁) ကောင်။
– ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၁၀) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၁) ကောင်။

Credit – MT Tun

မူရင်း

https://www.facebook.com/100041075225941/posts/440289947350176/

 


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •