မဲဆန္ဒရှင်တိုင်းမဲပေးသင့်သည်

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

မဲဆန္ဒရှင်တိုင်းမဲပေးသင့်သည်

သင့်အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ပြီလား?
အသက်၁၈နှစ်ပြည့်သူတိုင်းမဲပေးနိုင်သည်။
မဲပေးမည်ဆိုပါကမဲစာရင်းမှာသင့်အမည်ပါရန်လိုအပ်သည်။
မဲစာရင်းမှာအမည်စာရင်းပါမှမဲပေးခွင့်ရရှိပါမည်။

ပြည်စုံမှန်ကန်သည့်မဲစာရင်းရရှိရန်သင်၏အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။

၁။မဲစာရင်းတွင်မိမိအမည်မပါလျှင် ပုံစံ(၃)ဖြင့်လျှောက်ထားပါ။

၂။အချက်အလက်များမမှန်လျှင် ပုံစံ(၄-ဂ)ဖြင့်လျှောက်ထားပါ။

၃။ကွယ်လွန်ပြီးသူများနှင့်မဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိ သူများဥပမာနိုင်ငံခြားသားအဖြစ်ခံယူထား
သူများပါဝင်နေလျှင်အထောက်အထားနှင့်အတူပုံစံ(၄)ဖြင့်ကန့်ကွက်ပါ။

မဲပေးမည့်နေ့မဲရုံကိုသွားလျှင်အထောက်အထားမှတ်ပုံတင်ယူဆောင်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်။
မိမိအခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးဖို့မဲစာရင်းကြည့်ကြစို့။


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •