မြို့နယ်အသီးသီးမှရွေးချယ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စာရင်းများကို face book ပေါ်မတင်ရန် NLD ညွှန်ကြား

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

မြို့နယ်အသီးသီးမှရွေးချယ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်

လောင်း စာရင်းများကို face book ပေါ်မတင်ရန် NLD

ပါတီကညွှန်ကြားချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •