မွေ့လျော်ဖွယ်

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

❐ မွေ့လျော်ဖွယ်

ရွာ၌ ဖြစ်စေ၊ တော၌ ဖြစ်စေ၊ နိမ့်ရာ၌ ဖြစ်စေ၊
ကုန်းမြင့်၌ ဖြစ်စေ ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် နေကုန်၏။
ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာ မြေအရပ်သည် မွေ့လျော်ဖွယ် ရှိ၏။

ခဒိရရဝေတတ်ထရေဝတ်ထု (ဓမ္မပဒ ၉၈)


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •