ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မိမိဆန္ဒအလျောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်လိုသူများကို လူမှုရေးဝန်ကြီး ဖိတ်ခေါ်

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မိမိဆန္ဒအလျောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်လိုသူများကို ရန်ကုန်တိုင်း လူမှုရေးဝန်ကြီး ဖိတ်ခေါ်

 

ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မိမိဆန္ဒအလျောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်လိုသူများ ဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။

ရခိုင်တွင် ၃ပတ်နေရမည်။  ရန်ကုန်မှာ ၂ပတ် Q ဝင်ရမည်။ အစိုးရစရိတ်ဖြင့် သွားရမှာဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်လိုပါက Comment မှာ ဖုန်းနံပါတ် ပေးထားပါခင်ဗျာ။


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •