ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ. လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်း နှင့် တွေ.ဆုံမေးမြန်းခြင်း

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သောCOVID-19 ရောဂါ
ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အပိုင်း(၂)

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •