ရန်ကုန်တိုင်း ရှိ စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာန/ကုမ္မဏီများ ယာယီ ပိတ်သိမ်းချိန် နယ်မြို့များမှာနေထိုင်သူဝန်ထမ်းများ နေရပ် ပြန်ခြင်းလုံးဝခွင့်မပြု

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ရန်ကုန်တိုင်း ရှိ စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာန/ကုမ္မဏီများယာယီ ပိတ်သိမ်းချိန် နယ်မြို့များမှာနေထိုင်သူဝန်ထမ်းများနေရပ် ပြန်ခြင်းလုံးဝခွင့်မပြု

 

ရန်ကုန်မှာ စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာန/ကုမ္မဏီများ

မှ ဝန်ထမ်းများ ကို အလုပ်ဌာန ယာယီ ပိတ်သိမ်းချိန် မှာ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြင်ပရှိ ယင်းတို့၏ နေရပ်ဒေသ

များသို့ ပြန်လည်စေလွှတ် သွားလာခြင်း ခွင့်မပြုရန်

Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီမှ

ညွှန်ကြားထားပါတယ်။

 


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •