ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မည့် mVoter 2020 Application ကို လွှင့်တင်ထား

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က
ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မည့် mVoter 2020 Application ကို လွှင့်တင်ထား

ယခု mVoter 2020 Application သည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလတွင် Stay at Home နေထိုင်ရသည့်မြို့နယ်များမှ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအတွက် ပို၍အထောက်အကူပြု စေမည်ဟု ယုံကြည်

ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံများအနေဖြင့်  ရွေးကောက်ပွဲသည်  အဓိက ဖြစ်ပါကြောင်း၊  မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများက ရွေးကောက်ပွဲမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံ့အကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ကြမည့်  လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များကို ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်ကြရမည်  ဖြစ်ပါကြောင်း၊  ထိုသို့ ရွေးချယ် ဆန္ဒမဲပေးနိုင် ရန်  မိမိတို့ ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်ရမည့်  လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အမည်၊ အရည် အချင်း၊ အတွေ့အကြုံ စသည့် အချက်အလက်များ၊ ၎င်းတို့ကိုယ်စားပြုသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ များ၏ မူဝါဒ၊ သဘောထားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း သိရှိရန် လိုအပ်

 

ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် အင်တာနက်သုံးစွဲသူ (၂၂) သန်းခန့် ရှိပြီး မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲသူ မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် ယခု mVoter 2020 Application မှတစ်ဆင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သိရှိလိုသည့် အချက်အလက်များကို ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ mVoter 2020 Application ကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည့် ပုံစံဖြစ်စေရန် တည်ဆောက်ထားပါတယ်။

 

ယခု mVoter 2020 Application တွင် သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေ များအလိုက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်  အချက်အလက်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီမူဝါဒများ၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မဲဆန္ဒရှင်များ မေးလေ့ မေးထရှိသည့် မေးမြန်းချက်များနှင့် ဖြေကြားချက်များ၊ မဲပေးပုံပေးနည်း၊ ခိုင်လုံမဲ၊ ပယ်မဲ သတ်မှတ်ချက်များ၊ ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေး သတင်းအချက်အလက် များ  စသည်ဖြင့် ပါဝင်ပါတယ် ။

mVoter 2020 Application ကို www.maepaysoh.org တွင် တိုက်ရိုက် download ရယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ၏ Website www.uec.gov.mm နှင့် UEC Facebook Page တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •