ရွေးကောက်ပွဲ နေ့၌ မဲပေးခွင့်ရှိသူအားလုံး မဲပေးပြီးလျင် မဲစတင်ရေတွက်ခွင့်ရှိသဖြင့် ၄နာရီမထိုးမချင်းမဲမရေရဟု ကြေငြာရန်မရှိကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဖြေကြား

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့ရက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှ မဲရုံအသီးသီးရှိ မဲရလဒ်များအား ရွေးကောက်ပွဲနေ့ရက်၏ ညနေ (၄) နာရီ မတိုင်မီ ဖွင့်ဖောက် ရေတွက်ခြင်း မပြုလုပ်ရန်နှင့် မဲရလဒ်များ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရန် ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့တွင် ကန်ပက်လက် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးညွန့်ဝင်းက အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့် နေ့ရက် တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှ မဲရုံအသီးသီးရှိ မဲရလဒ်များအား ရွေးကောက်ပွဲနေ့ရက်၏ ညနေ (၄) နာရီမတိုင်မီ ဖွင့်ဖောက် ရေတွက်ခြင်း မပြုလုပ်ရန်နှင့် မဲရလဒ်များ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရန် ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းခဲ့သည်။

အဆိုပါမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးသက်ထွန်းက သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၄၂ ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့တွင် မဲရုံများကို နံနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားရမည်။ သို့ရာတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး ဆန္ဒမဲပေးပြီးပါက မဲရုံများကို ညနေ ၄ နာရီထက်စော၍ ပိတ်နိုင်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၄၂ ပုဒ်မခွဲ(ခ) တွင် မဲရုံများကို ညနေ ၄ နာရီတိတိအချိန်တွင် ပိတ်သည့်အခါ မဲရုံမပိတ်မီ မဲရုံပရဝဏ် အတွင်း၌ ဆန္ဒမဲပေးရန် ရောက်ရှိနေသူများအနက် ဆန္ဒမဲမပေးရသေးသူများရှိပါက ယင်းတို့ ကို စာရင်းကောက်ယူ၍ ထိုစာရင်းတွင် ပါသူများကိုသာလျှင် ဆန္ဒမဲပေးချိန်ကျော်လွန်ပြီး ဖြစ်စေကာမူ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ပြုရမည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၄၈ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် သက်ဆိုင်ရာမဲရုံအလိုက် ဆန္ဒမဲပေးခြင်း ပြီးပြတ်လျှင်ပြီးပြတ်ခြင်း မဲရုံမှူးကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ယင်းက တာဝန်ပေးအပ်သော မဲရုံအဖွဲ့ဝင်ကဖြစ်စေ၊ မဲရုံတွင်ပင် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၊ မဲရုံ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အများပြည်သူတို့၏ရှေ့မှောက်၌ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကို ရေတွက် ရမည်ဟူ၍လည်းကောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်း။

အထက်ပါဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့တွင် မဲရုံများကို နံနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး မဲရုံများရှိ ဆန္ဒမဲပေးပိုင် ခွင့်ရှိသူအားလုံး ရာနှုန်းပြည့်ဆန္ဒမဲပေးပြီးပြီဆိုလျှင် မဲရုံများကို ညနေ ၄ နာရီထက်စောပြီး ပိတ်နိုင်ပါကြောင်း၊ ၄ နာရီထက်စောပြီးပိတ်ပါက အထက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၈ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကို ရေတွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မဲရုံကို သာမန်အားဖြင့် ညနေ ၄ နာရီတိတိအချိန်တွင် ပိတ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း မဲရုံပရဝဏ်အတွင်း ရောက်ရှိနေ သည့် ဆန္ဒမဲမပေးရသေးသူများကို စာရင်းကောက်ယူပြီး အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း ပြီးပြတ်လျှင်ပြီးပြတ်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၄၈ ပုဒ်မခွဲ(ခ)နှင့်အညီ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ရေတွက်ခြင်း ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင် မဲရုံများတွင် ညနေ ၄ နာရီ ထက်စော၍ မဲရုံပိတ်ပြီး မဲရေတွက်ခြင်း၊ အချို့သောမဲရုံများသည် ညနေ ၄ နာရီတိတိ အချိန်တွင် မဲရုံပိတ်၍ မဲရေတွက်ခြင်း၊ အချို့သောမဲရုံများသည် ညနေ ၄ နာရီကျော်စေကာမူ ထိုမဲရုံပရဝဏ်အတွင်း ရောက်ရှိနေသည့် ဆန္ဒမဲမပေးရသေးသူများ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း ပြီးပြတ်မှ သာ မဲရုံပိတ်ပြီးမဲရေတွက်ခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မဲရုံတစ်ရုံနှင့်တစ်ရုံ မဲရုံပိတ်ချိန် တူညီမှုမရှိနိုင်သလို မဲရေတွက်သည့်အချိန်သည်လည်း တူညီမှုရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါကြောင်း။

သက်ဆိုင်ရာမဲရုံအလိုက် ဆန္ဒမဲပေးခြင်း ပြီးပြတ်လျှင်ပြီးပြတ်ခြင်း မဲရုံမှူးကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကတာဝန်ပေးအပ်သည့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်မှဖြစ်စေ၊ ယင်းမဲရုံတွင်ပင်မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၊ မဲရုံ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အများပြည်သူများ၏ ရှေ့မှောက်တွင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကို ရေတွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ရေတွက်ရရှိသည့် ဆန္ဒမဲ အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ပုံစံစာရင်းများပြုစုပြီး မဲရုံမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များ၊ အများပြည်သူအသိသက်သေများ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးစေပြီး မဲရုံးမှူးထံတွင်လည်းကောင်း၊ မဲရုံမှာကပ်ထားခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ပေးပို့ခြင်းကိုလည်းကောင်း ဆောင်ရွက် ရပြီး မိတ္တူတစ်စောင်ကို မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ဖော်ပြပါ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ညနေ ၄ နာရီထက်စောပြီး ပိတ်သည့် မဲရုံများသည် ညနေ ၄ နာရီမတိုင်မီ ဆန္ဒမဲရေတွက်ခြင်းများရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ ရေတွက်ရာတွင်လည်း မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များ၊ မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အများပြည်သူများ၏ ရှေ့မှောက်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ မဲရေတွက်ခြင်းဖြစ်၍ ထိုမဲရုံ၏ မဲရလဒ်ကို သိရှိနေကြ မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း ပြီးပြတ်လျှင်ပြီးပြတ်ချင်း သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အများပြည်သူများရှေ့မှောက်တွင် ဆန္ဒမဲ ရေတွက်ခြင်းသည် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ၏ စံတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိခြင်းကိုလည်း ဖော်ဆောင်ရာရောက်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။

သို့ဖြစ်ပါ၍ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့ရက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှ မဲရုံ အသီးသီးရှိ မဲရလဒ်များအား ရွေးကောက်ပွဲနေ့ရက်၏ ညနေ ၄ နာရီမတိုင်မီ ဖွင့်ဖောက် ရေတွက်ခြင်းမပြုရန်နှင့် ညနေ ၄ နာရီမတိုင်မီ မဲရလဒ်များအား ပေါက်ကြားစေခြင်း မရှိစေရန် ကောင်းမွန်သော ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်းချက်များကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထက်ဖော်ပြပါ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေများအရ ထုန်ပြန်ကြေညာပေးရန် အစီအစဉ်မရှိပါကြောင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်နှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး အတွက် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း၊ သင်တန်းကာလနီးကပ်သည့် အချိန်တွင် လိုအပ် သည့်ညွှန်ကြားချက်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။

Credit – Pyithu Hluttaw – ပြည်သူ့လွှတ်တော်


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •