လွန်ခဲ့သောနှစ် ၅၀ ကျော်က အစိုးရငွေစုလက်မှတ်များ (မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ)

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

လွန်ခဲ့သောနှစ် ၅၀ ကျော်က အစိုးရငွေစုလက်မှတ်များ

 

 

(က) ၁၉၅၆-၅၇ ဘဏ္ဍာတော်နှစ်ထုတ် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် ငွေစုလက်မှတ်

 

 

 

 

(ခ) ၁၉၅၆-၅၇ ဘဏ္ဍာတော်နှစ်ထုတ် ကျပ် ၁၀၀ တန် ငွေစုလက်မှတ်

 

 

 

(ဂ) ၁၉၅၆-၅၇ ဘဏ္ဍာတော်နှစ်ထုတ် ကျပ်  ၅၀  တန် ငွေစုလက်မှတ်

 

 

 

 

(ဃ) ၁၉၅၆-၅၇ ဘဏ္ဍာတော်နှစ်ထုတ် ကျပ် ၁၀ တန် ငွေစုလက်မှတ်

 

 

 

 

၁၉၅၆-၅၇ ဘဏ္ဍာတော်နှစ် အောက်တိုဘာလဆန်း ၁ ရက်နေ့မှစပြီး
တိုးတက်ပြုပြင်ထားသော အတိုးနှုန်းဇယား

 

 

#YangonNation

 


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •