လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပမယ့် ရက် ကြေငြာ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပမယ့် ရက်

ကြေငြာ


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •