“ဝါး တာရှည်ခံဆေးသွင်းခြင်းရုပ်သံမှတ်တမ်း”

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

“ဝါး တာရှည်ခံဆေးသွင်းခြင်းရုပ်သံမှတ်တမ်း”
#Bamboo Chemical Treatment
Sharing Hands Pyinmana
Present : Maung Maung Minn Thu

 

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •