အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်း (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်) ထုတ်ပြန်

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် က ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်း (၂၀၂၀ ခုနှစ်)ကိုထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။

 

Download pdf file:
 


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •