အိမ်သုံးအမျိုးအစား လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲမှုကို ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ လစဉ် ၁၅၀ ယူနစ် အခမဲ့ပေးသွားမည်

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

အိမ်သုံးအမျိုးအစား လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲမှုကို ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ လစဉ် ၁၅၀ ယူနစ် အခမဲ့ပေးသွားမည်

 

 


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •