၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အသုံးပြုမည့် ခိုင်လုံမဲ/ပယ်မဲ ဆုံးဖြတ်သည့် စည်းမျဉ်းများ တရားဝင်ထုတ်ပြန်

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့်

အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အသုံးပြုမည့် ခိုင်လုံမဲ/ပယ်မဲ ဆုံးဖြတ်သည့် စည်းမျဉ်းများ တရားဝင်ထုတ်ပြန်

 Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •