၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် online မှ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများပိုမိုများပြားလာ (Video)

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် online မှ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများပိုမိုများပြားလာ

(NLD ၏ campaign video clip)တစ်ခုကိုတွေ့ရစဥ်

 

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •